PRIVACY- EN COOKIEBELEID

I. ALGEMENE BEPALINGEN:

 1. De beheerder van de persoonsgegevens die via de website lanko.pl worden verzameld, is het bedrijf Lanko Fabryka Okien i Drzwi PCV i Alu met statutaire zetel in 62-730 Dobra, ul. Kilińskiego, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer NIP: 9721262226, REGON: 363943795, e-mailadres: Spamfilter.
 2. Richt uw bezorgdheid en verzoeken met betrekking tot uw wens om uw rechten uit te oefenen op Spamfilter
 3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. We beschermen de belangen van de betrokkenen en zorgen er in het bijzonder voor dat de verzamelde gegevens:
  1. rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene transparante wijze worden verwerkt,
  2. verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden,
  3. adequaat, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
  4. correct en waar nodig bijgewerkt,
  5. niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt,
  6. verwerkt op een manier die een adequate beveiliging van persoonsgegevens garandeert.
 5. Om een service van topkwaliteit te kunnen bieden, maken we gebruik van technische hulpmiddelen voor de analyse en werking van de website. Deze tools worden niet door ons gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Wij gebruiken:
  1. Google Analytics - een online tool voor het analyseren van websitestatistieken,
  2. Google AdWords - een advertentiesysteem waarmee gesponsorde koppelingen kunnen worden weergegeven in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en op bijbehorende websites,
  3. Yandex Metrica, Heap Analytics- is een hulpmiddel voor website-analyse
  4. Pushmeldingen - meldingen die in realtime op het computerscherm verschijnen,
  5. Livechat - een service van UserEngage die de mogelijkheid biedt om met je te chatten.

II. DOEL EN REIKWIJDTE VAN GEGEVENSVERZAMELING EN RECHTSGRONDSLAG VOOR DEZE ACTIVITEITEN:

 1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor drie doeleinden, afhankelijk van uw toestemming:
  1. om te reageren op uw vragen via het contactformulier - de rechtsgrondslag hiervoor is het principe dat verwerking noodzakelijk is om actie te ondernemen op verzoek van de betrokkene,
  2. het versturen van aanbiedingen, nieuwsbrieven - de rechtsgrondslag voor deze activiteiten is uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden,
  3. voor wervingsdoeleinden - de rechtsgrondslag voor deze activiteiten is uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden.
 2. We verwerken de volgende soorten gegevens:
  1. Naam,
  2. e-mailadres,
  3. telefoonnummer,
  4. alle andere gegevens die u hebt verstrekt in uw aanvraag via het contactformulier of die u ons hebt toegestuurd in de bestanden die bij uw correspondentie zijn gevoegd,
 3. We verzamelen geen aanvullende informatie over u uit andere bronnen.
 4. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en delen deze niet met andere partijen. In het bijzonder worden uw gegevens niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte of aan internationale organisaties.

III. OPSLAG EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

 1. We streven ernaar de bewaartermijn van persoonlijke gegevens die niet langer worden gebruikt zoveel mogelijk te beperken. We willen u er echter op wijzen dat dit kan gebeuren om operationele en technologische redenen. Hiermee bedoelen we de tijd die nodig is om te beslissen of verder contact raadzaam is en de tijd die nodig is om gegevens uit de veiligheidskopie te verwijderen.
 2. Uw gegevens die worden verwerkt om uw aanvraag te behandelen, worden voor de duur van de correspondentie met ons verwerkt en worden vervolgens, afhankelijk van het resultaat, toegevoegd aan ons klantenbestand en verder verwerkt om het contract uit te voeren, of worden verwijderd als er geen mogelijkheid tot samenwerking is.
 3. In het geval van een duidelijke beëindiging van de gesprekken door u, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd uit de databases van het werksysteem en uit de veiligheidskopieën voordat er dertig dagen zijn verstreken.
 4. Als er geen reactie komt en de situatie onduidelijk is, worden de gegevens bewaard voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van het laatste bericht.
 5. Gegevens die worden verwerkt op basis van toestemming, d.w.z. gegevens die worden gebruikt voor het verzenden van marketinginformatie, worden verwerkt totdat de toestemming wordt ingetrokken. Voeg ook de periode van 30 dagen toe die nodig is om ze uit de veiligheidskopie te verwijderen.

IV. HET RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN, HET RECHT OP CONTROLE, TOEGANG EN RECTIFICATIE VAN UW GEGEVENS, HET RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID, HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN VERDERE VERWERKING EN HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

 1. We delen u mee dat we uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden op basis van uw vrijwillige toestemming. Wij stellen u ervan op de hoogte dat deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. We stellen voor dat u ons een bericht van deze strekking stuurt vanaf hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer waarop u marketingcontent ontvangt. Het enige gevolg van het intrekken van uw toestemming is dat u niet langer informatie van ons kunt ontvangen over ons aanbod en andere marketingcontent. We willen u er ook op wijzen dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van onze verwerking van uw gegevens die voorafgaand aan deze intrekking heeft plaatsgevonden.
 2. U hebt het recht op toegang tot de inhoud van uw persoonlijke gegevens en het recht om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen.
 3. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, inclusief profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.
 4. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor de duur van een gegevensvalidatiecontrole of een claim.
 5. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw gegevens naar u of rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen in een algemeen gebruikt machineleesbaar formaat. Wij wijzen u erop dat dit recht alleen van toepassing is op gegevens die wij van u hebben ontvangen. Aangezien de gegevens die wij over u verwerken uitsluitend in tekstformaat zijn, zal de overdracht van gegevens beperkt zijn tot het door ons genereren van tekstdocumenten in docx-formaat met de geschiedenis van uw verzoeken. Deze documenten bevatten niet onze antwoorden en dus in het bijzonder niet ons advies of andere expertise, aangezien dit niet onderworpen is aan uw recht (niet overdraagbaar).
 6. Stuur al het bovenstaande naar ons kantoor op Spamfilter.
 7. Wij stellen u ervan op de hoogte dat u ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

V.„COOKIES”

 1. Wanneer u de pagina's van onze website bezoekt, kunnen cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die door onze server of een server van Google worden verzonden, op uw computer worden opgeslagen.
 2. We sturen cookies uitzonderlijk vanaf onze server. Ze worden gebruikt om uw voorkeursindeling van de pagina te onthouden, bijvoorbeeld de lettergrootte, om te registreren dat u hebt gestemd in enquêtes of dat u meerdere stappen hebt voltooid.
 3. We gebruiken ook cookies om de weergegeven advertenties af te stemmen op de interesses van websitebezoekers.
 4. We slaan de informatie die vanaf onze server wordt verzonden nergens op uw computer op en verwerken deze op geen enkele manier.
 5. Naast de cookies die vanaf onze server worden verzonden, worden er via onze websites cookies van Google verzonden om de advertenties die op Google-modules worden weergegeven op uw interesses af te stemmen.
 6. U kunt het opslaan van alle of sommige cookies op elk gewenst moment uitschakelen door de instellingen in uw webbrowser te wijzigen.
 7. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, kunt u sommige inhoud en diensten op onze websites niet gebruiken, met name die waarvoor u moet inloggen. Het uitschakelen van cookies betekent echter niet dat u niet op onze websites kunt browsen .
 8. Als je een mobiel apparaat gebruikt (telefoon, smartphone, tablet), raadpleeg dan de privacyopties in de documentatie op de website van de fabrikant van je apparaat.
Lanko - Bedrijfslogo

Lanko Sp. z o.o. - Fabrikant van ramen en deuren van PVC en ALU.
Fabrikant van ramen en deuren van PVC en ALU

BSN: PL5213910355